Beeldrijm (8)

Beeldrijm van een Hongaarse blootfotograaf die twee maal exact dezelfde locatie voor deze portretjes koos, en ons verder nog wat te raden liet. Zijn het ook dezelfde vrouwen die voor hem poseren, maar dan met een forse overbrugging in tijd?

Je zou het afgaande op hun uiterlijk denken, maar ja: het is dan tegelijk wel heel wonderlijk dat er op dat balkon intussen niets is veranderd. Alleen het krukje en het keukentrapje op de achtergrond zijn enigszins van plek verschoven, en iets wat op een zoutvaatje lijkt is hetzij van de tafel verdwenen, hetzij van de foto weggevallen door het licht veranderde camerastandpunt. Vreemd in dit verband is dan bovendien dat dat ene nachthempje bewaard is gebleven en voor de tweede foto opnieuw is aangetrokken.

Als het verschillende vrouwen betreft die meteen na elkaar zijn geportretteerd, dan zouden er een (thuiswonende?) oudere dochter en moeder voor de lens hebben kunnen gestaan. Met aan de andere kant van het fototoestel een bewonderende echtgenoot en vader. Een professionele blootfotograaf die zijn geld probeerde te verdienen met een bescheiden maar intrigerend visueel grapje als dit, vermoed ik er tenminste niet achter.

2 antwoorden op “Beeldrijm (8)”

Reacties zijn gesloten.