Beeldrijm (3)

De blootfotograaf gebruikte een middenformaatcamera voor dit tweeluikje, maar er was hem tegelijkertijd niet heel veel aan gelegen om er een technisch perfecte opname mee te maken. De kadrering, belichting en de rommelige achtergrond maken wel duidelijk dat hij het voor deze sessie bedachte beeldrijm (en natuurlijk de daaraan gekoppelde blote borsten) al indringend genoeg achtte. Er zijn meer van deze ‘before & after’-dubbelportretten (gekleed vs ontbloot) in het genre te vinden, maar een gespiegelde compositie als deze kwam ik niet eerder tegen.

Ik heb een halfuurtje in mijn schrijftrommel gezocht naar het fijne pennetje waarmee ik de blik van de afgebeelde geliefde nou eens treffend kon verwoorden, maar damesbezoekers van deze site hebben me er al eens op gewezen dat het uitlezen van al die honderden verschillende vrouwelijke gezichtsuitdrukkingen niet per se mijn fort is.

Als ik schrijf dat het model hier minzaam en toegeeflijk aan de hobby van haar amateurfotograaf meewerkt, mag ik prompt rekenen op het commentaar dat dit nou echt typisch de lijdzame en geringschattende oogopslag is waarin een hele, voor mannen onbegrijpelijke, wereld ligt besloten.

Ik hou het er in dit geval dus veiligheidshalve op dat ze op foto twee heel even blij kijkt omdat hij zo aandoenlijk opgaat in zijn liefhebberij èn omdat het gedoe er al weer bijna op zit.