Bal des Quat’z’Arts, 1930

Groepsportret na afloop van het Bal des Quat’z’Arts, dat van 1898 tot 1966 jaarlijks plaatsvond in de Ecole des Beaux Arts in Parijs. Kunstacademies in de Franse hoofdstad organiseerden soortgelijke verkleedfeesten al vanaf halverwege de negentiende eeuw, maar Quat’z’Arts gold daarvan als het meest tot de verbeelding sprekende.

Toegang was strikt voorbehouden aan eigen studenten, alumni en bekende kunstenaars, en dan nog alleen als ze aan de deur verschenen in een uitmonstering die paste bij de steeds wisselende thema’s van het bal, zoals ‘De barbaren’, ‘Oude civilisaties’, ‘Homerus’ Griekenland’, ‘Olympus’, ‘Carthago’ en ‘De Khmers’.

Bij de entree stond steevast The Black Guard die streng op de dresscode toezag. In het boek ‘City of Pleasure | Paris between the Wars’ van Alexander Dupouy is een aantal oude foto’s van de diverse bals opgenomen. Je kan er onder meer uit afleiden dat menige vrouwelijke student elk thema wel aangreep om topless op de dansvloer te kunnen verschijnen; ja, kom d’r nog maar eens om.

Jezelf zwart schminken kon ook nog door de beugel. Een fotosouvenir van het tableau de la troupe in de kleine uurtjes hoorde eveneens bij de traditie. Gelet op de inscriptie op dit afdrukje werd hiervoor waarschijnlijk dan een beroepsfotograaf ingehuurd. Dit portret kocht ik onlangs op een veiling, het dateert uit 1930. Toen hoefde de maker ervan nog geen bloot tietje met een zwart bolletje aan het oog te onttrekken. Teneinde onder anderen de FB-censor niet te ontrieven tegenwoordig helaas wel.