Arlene

Dit is Arlene. Ik ontleen dat gegeven tenminste aan die ene dia waarop met pen die naam is geschreven. Dia’s van Arlene zijn de afgelopen jaren wel een keertje of wat aan mijn oog voorbijgetrokken wanneer ik op veilingsites naar (andere) foto’s zocht. De ene keer dook er een portret van haar op bij verkoper A, dan zag ik haar ineens weer terug in het aanbod van meneer B, en tot mijn niet geringe verbazing bleek er zelfs nog een verkoper C te bestaan die over een reeksje ‘Arlenes’ beschikte.

Dus nou, op zeker moment drong zich het idee aan me op dat ik wel iets van haar leven zou kunnen reconstrueren aan de hand van al die min of meer toevallige vondsten. Toegegeven: ik werd daar onlangs extra toe aangezet toen ik onderstaande scènes uit haar leven bij verkoper B aantrof. Ze werden door hem niet als een setje aangeboden, noch anderszins als zodanig herkenbaar op de veilingsite door hem gepresenteerd. Ik moest steeds tussen vele honderden foto’s in zijn aanbod naar die van Arlene en haar vrienden op zoek.

De foto’s bij dit stukje beslaan de periode 1971-1976. De bovenste zijn de vroegste, die helemaal onderaan is tot dusver de laatst gedateerde die ik van haar vond. Ik heb nog niet alle Arlenes die op online-veilingen te koop zijn ook daadwerkelijk aangekocht, want ze verschijnt onder andere ook nog op een aantal nog niet door mij verworven vakantiekiekjes, die vermoedelijk zijn gemaakt door haar echtgenoot, de man in het gele nachtgewaad in het blokje hieronder.

Verkoper B vermeldde over deze snapshots dat het hier om een swingersparty handelde. Een veronderstelling die ik aanvankelijk niet zomaar voor waar wilde aannemen, al was het maar omdat je amateurfoto’s van die vrijetijdsbesteding simpelweg nooit in het veilingaanbod ziet. Toch ben ik er al snel genoeg van overtuigd geraakt dat er hier inderdaad sprake is geweest van een wife swap. Van twee bevriende echtparen die in het Amerika van vijftig jaar geleden in hotels, motels en allicht ook bij elkaar thuis over de vloer kwamen voor een spannend avondje.

Bij die gelegenheden werd er stevig ingenomen, veel gelachen (zie ook het bordje ‘Bible study club’) boven de sofa, en elk samenzijn werd wel extra luister bij gezet met verkleedpartijen. De mannen verschenen ten tonele in pyjama’s dan wel in een zijden kamerjas, de dames hulden zich eerst in lange, knisperende nachtkleding, om zich later nog eens in sexy lingerie te laten vereeuwigen. Van wat er verder tijdens de partnerruil gebeurde, blijven we in het ongewisse. Ik ben nog niet op dia’s gestuit waarop we het gezelschap in actie zien. Hoeft wat mij betreft ook niet per se. Ik vind het serietje – en Arlene – zo al bijzonder en sexy genoeg.

Dit is de mevrouw met wie Arlene in dit serietje steeds van bedgenoot ruilde; alleen op de onderste dia is er een andere vriendin in beeld. De foto’s van de partnerruilsessies dateren alle van november 1973, maar ze zijn op verschillende momenten geschoten. Daar wijst de haardracht van Arlene’s vaste seksvriendin in ieder geval wel op. Wat de vrouwen verder ook bond, ze hielden allebei alvast wel van het hebben van big hair ofwel beehives. Dat het viertal elkaar (ook) in hotels of motels ontmoette, is aannemelijk gelet op de koffers die op een van de foto’s hieronder in zo’n standaard opbergrekje zijn geplaatst. Het typische ontbijt-op-de-kamer dat gezamenlijk na een wilde nacht wordt gedeeld, duidt daar eveneens op.

Deze laatste foto is dus uit 1976 en het is Arlene niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk ten voeten uit. Die blik, haar hele berustende, om niet te zeggen afstandelijke, onverschillige of zelfs licht chagrijnige uitstraling zie je zelfs op de vakantiedia’s van haar terug. Maar misschien dat ze zelf altijd wel meende dat ze er met zulke poses cool , sexy of sophisticated op stond.

Wordt hopelijk vervolgd.

PS: Waarom staat die naam ‘Arlene’ nou op een van deze dia’s? Als de maker ook haar eigen vent was, hoefde hij dat niet te vermelden. Waren ze dus in het bezit van iemand anders dan van haar en haar man?